ЯК ВИЦ: Мюлер се ядосва на Щирлиц

Мюлер работи в кабинета си. Изведнъж прозорецът до него се чупи и в стаята се приземява войник в руска униформа с парашут. Следва напрегната минута, в която новодошлия разглежда Мюлер, накрая изрича внимателно:
– Камилите отлитат на юг!
Мюлер мисли… Накрая му просветва и троснато отвръща:
– Камилите отлитат на майната си! Щирлиц е на горния етаж…