ЯК ВИЦ: Пациент трябва да яде само пици и палачинки

Доктора замислено гледа епикризата на пациента и отсича:
– Ясно! Настанете го в самостоятелна стая и му отбележете в менюто само пици и палачинки!
Пациентът смутено се обажда:
– Ама докторе, аз не обичам нито пици, нито палачинки!
– Обичаш, не обичаш, това е! Друга храна няма да може да минава под вратата!