ЯК ВИЦ: 2045та година… Руснаците отново са обкръжили Берлин…

2045та година… Руснаците отново са обкръжили Берлин…
Пиян руски мужик се провиква:
– Немецо, предай се!!!
А в окопите група араби си приказват:
– И сега откъде да им намерим немец, та да им го предадем?!