ЯК ВИЦ: Чукча и Геолог спорят за жени

На Южния полюс стоят чукча и геолог. Чукчата пита:
– Вярно ли е, че има съвсем бели жени?
– Има. – отговорил геологът.
– А съвсем черни?
– И такива има.
– А има ли наполовина бели, наполовина черни? – пак пита чукчата.
– Не, такива няма. – казва геологът.
– Значи пак съм спал с пингвин…