ЯК ВИЦ: Кога рибар се отказва от риболов?

– Какво стана с Петров? Защо не ходи на риболов?
– О, той се ожени за това момиче, помните ли, което извади от реката, когато тя се давеше…
– Е, защо не ходи на риболов?
– И сега се страхува от вода…