ЯК ВИЦ: Мъж или жена – чудят се на изпит по анатомия

На изпит по анатомия, професорът задава въпрос на студентка:
– Колежке, разгледайте този скелет и ми отговорете: той на мъж ли е или на жена?
Студентката разглеждала известно време и тържествуващо обявила решението си:
– На мъж е! Ето, тук му е било мъжкото достойнство!
– Да, колежке, права сте, бил е! При това – неведнъж!