ЯК ВИЦ: Тате, аз откъде съм дошъл?

Иванчо:
– Тате, аз откъде съм дошъл?
– Проблемът, сине, не е ти откъде си дошъл, а аз какво търсех там?!