ЯК ВИЦ: Какво прави българският Робин Худ?

Един просяк върви през гората. Изведнъж се появява маскиран мъж и казва:
– Стой! Аз съм Робин Худ, ограбвам богатите и давам на бедните.
– Ами аз съм най-бедният от всички!
– Тогава ето, вземи го.
И му дава всичките си пари и бижута и си тръгва. Просякът скача от радост и крещи.
– Аз съм богат, аз съм богат!
Незабавно маскираният мъж се появява отново с думите:
– Стой, аз съм Робин Худ!