ЯК ВИЦ: Дядо и Баба правят среща като на младини

Дядо и баба решили да си направят среща, като на младини. Разбрали се да се видят при чешмата в долния край на селото.
Отишъл дядото, чакал, чакал, а бабата не идва. Върнал се у дома и що да види – бабата седи край огъня и се грее.
– До кога ще те чакам на тоя студ!? – ядосал се той.
– Мама не ме пусна! – отговорила бабата.