ЯК ВИЦ: Петя-А, Петя–В и Петя–С – 3 колежки на работа

– В работата имаме три колежки с име – Петя. И когато кажеш „Петя”, се обръщат и трите.
– Ха-ха-ха…
– Но аз измислих решение, сложих им буква след името: Петя-А, Петя–В и Петя–С.
– Хм… по размера на гърдите ли?
– Аха, ама те се сетиха… Сега съм Пешо–11…