ЯК ВИЦ: Хер Щирлиц, колко прави две и две?

by Pozitivno.bg

Влиза Щирлиц при Калтенбрунер.
– Хер Щирлиц, колко прави две и две?
– Три, хер Калтенбрунер.
– Не, Щирлиц, не. Две и две прави четири.
Глас зад кадър:
“Щирлиц отлично знаеше колко прави две и две, но откъде по дяволите Калтенбрунер знаеше това?”

You may also like