ЯК ВИЦ: Мече – Мамо, ако срещна гъбар, може ли да го изям?

Мече пита майка си:
– Мамо, ако срещна гъбар, може ли да го изям?
– Може.
– А ако срещна ловец?
– Може, даже е задължително.
– А ако срещна рибар?
– Не бива, моето момче, от месото на рибарите, порядъчните мечки стават алкохолици!