ЯК ВИЦ: Защо Петърчо винаги сяда на последния чин?

Учителката казва на Петърчо:
– Петърчо, ти защо винаги сядаш на последния чин?
– Баща ми е военен и казва, че първите редици дават най-много жертви…