ЯК ВИЦ: Крадец влиза в аптеката – не взема нищо

Влиза в Аптеката крадец:
– Давай парите!
Аптекарката кака Сийка с дългогодишен стаж го изгледала зверски изпод вежди…
– Без рецепта нищо не давам!