ЯК ВИЦ: Марийке, в какво се измерва силата?

В час по физика:
– Марийке, в какво се измерва сила?
– В Нютони.
– Много добре! Петърчо – маса?
– Килограми!
– Браво! Иванчо, в какво се измерва работа?
– В Пари?