ЯК ВИЦ: Моше не иска да преглежда жената на Авраам

Моше, ти нали си доктор? Мини утре да прегледаш жената!
– Аз съм доктор по археология, Авраме!
– Е, тя и жена ми не е много млада…