ЯК ВИЦ: Кондукторката пита дали има чужденци във влака

Влак. Във всяко купе влиза кондукторката и пита вежливо:
– Има ли тук чужденци?
Навсякъде и отговарят, че няма. Тя излиза на коридора и извиква:
– Пешо, изключвай климатика, тук всички са наши!