ЯК ВИЦ: Руски олигарх хваща Златната риба

Руски олигарх при риболов хваща на въдицата си Златната рибка. Откача я от кукичката и с досада я хвърля обратно във водата. Озадачената Златна рибка незабавно си подала муцунката от водата и попитала:
– А трите желания?
Олигархът махнал с ръка:
– Е добре де, кажи си желанията…