ЯК ВИЦ: Ученик не знае кой е убил Левски

Някъде в галактиката, години след образувателната реформа.
Учителят пита:
– Кой е убил Левски?
Ученик:
– Аз не знам за какво говорите…
Друг ученик:
– Какво ни интересува?
Учителят:
– Ти Иване, кажи кой го е убил?
Иван:
– Не съм аз…
Учителят ядосан напуска класната стая и отива при директора:
– Не става така! Питам “кой е убил Левски,” не получавам никакъв смислен отговор! А Иван нагло ми казва “Не съм аз”!
Директорът се навежда над бюрото и със спокоен тон пита:
– А ти сигурен ли си, че убиецът е от 6-ти “А” клас? Може наистина да не е Иван.