ЯК ВИЦ: Пешо не знае Александър Македонски, но познава дъщерята на учителката!

– Пешо, кой е Александър Македонски?
– Не знам, госпожо.
– Фокусирай се върху ученето!
– А Вие знаете ли кои са Иван, Георги, Сашо и Тошо?
– Не. Кои са тия?
– Фокусирайте се върху дъщеря си!