ЯК ВИЦ: Попът отказва пари от Жена с главно Ж

Един поп събрал миряните в черквата и им казал:
– Братя и сестри, храмът се нуждае от основен ремонт! Нека съберем дарения за това добро дело!
Всички мълчали и гледали гузно надолу.
Внезапно местната оборотна жена станала и казала:
– Аз давам пет хиляди лева!
Попа обаче се възпротивил:
– Анатема! Не мога да приема тези грешни пари!
Един от миряните се обадил:
– Сакън, отче! Що да са грешни!? Това са все наши пари…