ЯК ВИЦ: Айнщайн при свети Петър

– Как е името ти, чадо?
– Алберт Айнщайн, свети Петре!
– Преди да те пусна в рая, ще ми покажеш ли документ за самоличност?
– Ама защо? Мен всички ме познават!
– Такова е правилото! Трябва да ми докажеш, че това наистина си ти!
– Ето, заповядай!
– Хайде, влизай!
– Как е името ти, чадо?
– Пабло Пикасо, свети Петре!
– Преди да те пусна в рая, ще ми покажеш ли документ за самоличност?
– Ама, защо? Мен всички ме познават!
– Такова е правилото! Трябва да ми докажеш, че това наистина си ти!
– Ето, заповядай!
– Хайде, влизай!
– Как е името ти, чадо?
– Жоро Кючека, свети Петре! Най-големият чалга певец на всички времена!
– Преди да те пусна в рая, трябва да ми покажеш документ за самоличност!
– Ама, защо! Мен всички ме познават!
– Такова е правилото! Трябва да ми докажеш, че това наистина си ти!
– Ами, не си нося личната карта!
Не може ли да направим изключение?
– Съжалявам, Айнщайн и Пикасо също ми се легитимираха!
– К’во, к’во? Кои са тия?
– Яснооо! Хайде, влизай!