Топ 5 на най-силно замърсените реки и езера в Северна Америка

В Северна Америка има много водни басейни, които са били замърсени поради човешката дейност. Замърсяването на реките и езерата е основен екологичен проблем – от оттичането на водата от ферми и заводи до изхвърлянето на отпадъчни води. По-долу класираме петте най-силно замърсени реки и езера в Северна Америка.

1.Река Куяхога, Охайо

Тази река е една от най-замърсените реки в Съединените щати. От XIX в. насам тя е силно замърсена с промишлени отпадъци от стоманодобивни, хартиени и химически заводи. През 1969 г. тя се запалва поради натрупването на нефт по повърхността ѝ. Днес, въпреки че състоянието ѝ се е подобрило благодарение на усилията за почистване, тя все още съдържа замърсители като азот и фосфор, които могат да навредят на дивата природа.

2.Езерото Ери

Езерото Ери е едно от петте Големи езера, разположени в Северна Америка, но за съжаление е и едно от най-замърсените. То е замърсено с фосфорни води от земеделски полета, тежки метали от промишлени обекти и други вредни вещества, които водят до цъфтеж на водорасли, който може да бъде смъртоносен за рибите и другите водни обитатели.

3.Рио Гранде

Рио Гранде е голяма река, която преминава през Тексас, Ню Мексико, Аризона и Мексико. Тя е силно замърсена от заустването на отпадъчни води от градовете по бреговете ѝ, както и от селскостопанските води от фермите в Мексико, които замърсяват водите ѝ с пестициди и торове . Освен това незаконното изхвърляне на отпадъци във водите на реката добавя допълнителни замърсители като тежки метали, които могат да причинят сериозни здравословни проблеми на хората, които са в контакт с тях.

4.Река Мисисипи

Река Мисисипи е една от най-дългите реки в Северна Америка и преминава през 10 американски щата, преди да се влее в Мексиканския залив при Ню Орлиънс, Луизиана. За съжаление тази река се е превърнала и в една от най-силно замърсените поради изхвърлянето на отпадъчни води от градовете по бреговете ѝ, както и оттичането на торове от земеделските полета нагоре по течението . Тези замърсители се пренасят надолу по течението и нанасят сериозни щети на водните организми, като например избиване на риби поради ниски нива на кислород, причинени от навлизането на твърде много азот в техните местообитания .

5.Река Уиламет

Река Уиламет минава през най-големия град в Орегон – Портланд, преди да се влее в река Колумбия близо до Ванкувър, Вашингтон . Тази река е силно замърсена с ПХБ (полихлорирани бифенили), които са токсични химикали, използвани в промишлените процеси. Тези химикали се натрупват в тъканите на рибите и вредят не само на водните организми, но и на хората, които ги консумират. Освен това тази река е засегната и от дъждовни води, съдържащи тежки метали като олово , арсен , живак , цинк , мед , хром и др. , които могат да попаднат в питейните водоизточници, ако не се следи внимателно.

Реките и езерата в цяла Северна Америка са пострадали значително поради човешките дейности, като например оттичане на земеделски или промишлени отпадъци, които се изхвърлят във водите им, без да се полагат необходимите грижи или да се обръща внимание на дългосрочните им последици за нашата околна среда . Петте реки, споменати по-горе, представляват едни от най-лошите случаи, когато става въпрос за замърсяване, но за щастие има организации, които работят усилено за намаляване на тези нива, така че бъдещите поколения да могат отново да се радват на здрави водни пътища.