ЯК ВИЦ: Исус отива на тайната вечеря

Отива Исус на тайната вечеря и що да види – купон, танци на масата, пияни лежат по земята… Дръпва Свети Петър леко настрани и го пита:
– Какво става тука?!?
Свети Петър отговаря:
– Юда изкарал някакви пари и черпи…