ЯК ВИЦ: Мъж търси голям капан

В магазина за животни:
– Покажете ми капаните, моля!
– Почакайте да проверя в склада.
– По-бързо, че да хвана автобуса!
– Е, толкова голям капан нямаме!