ЯК ВИЦ: Руснак се оплаква в милицията – откраднали са му колата

На руснак му откраднали колата, оплаква се в милицията:
– Какво виждаш зад мене, – пита милиционерът.
– Портрет “Ленин сред работници”.
– И какво държи Ленин в ръката си?
– Каскета си.
– Тъй значи! Ленин сред работниците си стиска каскета да не му го свият, а ти си оставил колата на улица…