ЯК ВИЦ: Щирлиц рови в секретния архив на Гестапо.

Щирлиц рови в секретния архив на Гестапо.
Изненадващо влиза Мюлер:
– Щирлиц, какво правите тук?
– Амии, чакам трамвая!
– Аха.
Мюлер си тръгва, но съмнения започват да го преследват.
Връща се в архива, но Щирлиц вече го няма там.
“Сигурно е минал трамвая” – мисли си Мюлер.