ЯК ВИЦ: Щирлиц плува, вижда Мюлер

Щирлиц си плуваше, когато видя чифт жълти очи във водата.
– Мюлер! – помисли си Щирлиц.
– Отчасти… – помисли си крокодилът.