ЯК ВИЦ: Монахиня се моли на Бог за покаяние

Една монахиня седяла пред икона на Исус Христос в продължение на няколко дни и упорито се молела:
– Боже, прости ми, че съгреших! Прости ми! Прости ми…
Накрая Христос не издържал и се явил пред монахинята.
– О, Исусе, ще ми простиш ли греховете? – смаяна попитала монахинята.
– Да, да. А сега кажи, какво всъщност искаш?