ЯК ВИЦ: Как се познава свинският грип от Лекарите

Мъж отива при лекар и пита:

Грип ли е?
-Да . – казва лекаря
– Свински нали.
-Да -казва лекаря
-Но защо – пита пациента
-Защото само една истинска свиня може да се обади 4 сутринта
за 37 цяло и 2 градуса темперетура