ЯК ВИЦ: Докторе, искам да ме кастрираш!

Докторе, искам да ме кастрираш!
– Ама как, така няма да можеш да имаш деца вече!
– Именно.
– Ама ти това обмисли ли, го – все пак важно решение е… Обсъди ли го със семейството ти?
– Да, даже гласувахме. 17 за, само 2 против.