ЯК ВИЦ: Три вица в едно изречение

Три вица в едно изречение:
– Самотен циганин се прибра от работа и се изкъпа…