Историята на Архимед и неговото знаменито откритие във ваната

Чували ли сте някога за известната история на Архимед, древногръцки математик, който открил един гениален принцип, докато се къпел във ваната? Тази история не е просто стара приказка, тя има научно значение. Нека да проучим как това откритие ни помага и днес

Кой е Архимед?

Архимед е роден през 287 г. пр.н.е. и живее до 212 г. пр.н.е. Той има важен принос към математиката, инженерството, физиката и астрономията. Той също така разработва методи за изчисляване на площта и обема на обектите, които преди това са били смятани за невъзможни. В допълнение към математическите си постижения ,той е и блестящ изобретател, който проектира оръжия за защита на Сиракуза от римските кораби във връзка с честите военни действие между двете страни

Кое е най-известното откритие на Архимед

Но най-известното му откритие е направено в собствената му баня! Един ден, когато се отпуснал във ваната си, той забелязал, че добавянето на още вода води до покачване на нивото на водата над ръба на ваната. Това му дало идея – тъй като водата заема място, когато се добавя към нещо друго (в случая вана, пълна с въздух), може би и други неща могат да се измерват по този начин! Това го накарало да разработи т.нар. принцип на Архимед, който гласи, че “възходящата плавателна сила, която се упражнява върху тяло, потопено в течност, независимо дали е потопено изцяло или частично, е равна на теглото на течността, която изтласква тялото” С други думи, всичко, което се поставя в течност, ще измести известно количество от тази течност и ще създаде сила нагоре върху това, в което се поставя.

Как това ни засяга днес?

Последиците от този принцип са много широки. Той може да се използва за всичко – от разбирането на това как плават лодките (защото корпусите им изместват вода) до измерването на количеството масло, което е останало в резервоара (чрез измерване на количеството вода, което то измества). Той може да се използва дори в техниките за медицинско изобразяване, като например ултразвук, тъй като звуковите вълни преминават през течности по различен начин, отколкото през въздух или твърди обекти, като например кожна тъкан. Всички тези приложения се основават на гениалното наблюдение на един човек докато се къпе!

Принципът на Архимед ни помага да разберем плаваемостта и да измерваме обема на течностите в продължение на векове – и всичко това благодарение на любопитството на един човек докато се къпе! И въпреки че Архимед е починал преди векове, неговите открития продължават да влияят на живота ни всеки ден. Затова следващия път, когато се къпете или плавате с лодка по време на лятната си ваканция, спомнете си за известното откритие на Архимед и му благодарете, че е направил възможни и двете дейности!