Ксантипа – жената на Сократ е останала в историята като символ на какво?

Ксантипа е една от най-известните жени в историята. Тя е била омъжена за прочутия философ Сократ и макар името ѝ да е увековечено в много произведения, тя е останала в историята и като символ на свадлива и зла жена. Но каква е истинската история на тази жена? Нека разгледаме живота на Ксантипа отблизо

Ранният живот на Ксантипа

Малко се знае за ранния живот на Ксантипа преди брака ѝ със Сократ. Някои историци смятат, че тя е родена в богато семейство, тъй като според сведенията баща ѝ е бил в състояние да плати за зестрата ѝ. Други смятат, че тя може да е произхождала от скромни среди и че зестрата ѝ е била осигурена от приятелите на Сократ. Независимо от това откъде е произлязл е ясно, че е имала впечатляващо образование – такова, което би се смятало за доста забележително за жена по онова време

Бракът на Сократ и Ксантипа

Сократ се жени за Ксантипа около 454 г. пр.н.е., когато е в средата на четиридесетте си години. По време на брака им се раждат трима сина – Лампрокъл, Софрониск и Менексен – и една дъщеря, която остава неназована в историческите сведения. Въпреки че Сократ не се колебае да изразява несъгласието си със съпругата си по различни въпроси, изглежда, че наистина се грижи за нея и децата им.Според някои сведения той дори изразява съжаление, че трябва да ги изостави, когато избира смъртта пред изгнанието на което е осъден.

Символ на какво се превръща Ксантипа

Едва векове по-късно Ксантипа става известна като отчаяна съпруга, която непрекъснато спори със съпруга си. Това погрешно схващане вероятно се дължи на Платоновия “Симпозиум”, в който се разказва за спор между Сократ и съпругата му по парични въпроси.Тази сцена обаче вероятно е измислена, за да се илюстрира Платоновата гледна точка за любовта, а не за да се представи точно връзката на Ксантипа със Сократ.

Ксантипа остава в историята като мърмореща съпруга, която непрекъснато се карала със съпруга си. Това изображение обаче не отразява истината за техните отношения или реалността на това, което тя е била като човек. Всъщност има доказателства, които сочат, че те са имали силна връзка, основана на взаимно уважение и възхищение, въпреки несъгласията, които може да са имали по пътя си. Нейното наследство заслужава повече от това да бъде запомнено само с това, че е “съпругата на Сократ”; всъщност можем да научим много от изучаването на това колко далеч напред във времето си е била тя!