Кой е най-високият връх в Турция

В планината Арарат се намира най-високият връх в Турция, носещ същото име.Планината е разположена в източната част на страната, близо до границата с Иран. Върхът ѝ се намира на около 4900 метра над морското равнище

Планината има голямо религиозно значение за християните и мюсюлманите. За християните традиционно се смята, че тя е мястото, където е спрял Ноевият ковчег след потопа. За мюсюлманите се смята, че това е мястото, където Авраам е бил изгонен от баща си.

Върхът е и важен символ на националната идентичност за арменците. Това е така, защото планината Арарат се намира точно извън арменската територия и може да се види от по-голямата част на Армения

Изкачване на най-високият връх

Първото регистрирано изкачване на връх Арарат е направено от френски пътешественик през 1829 г. Оттогава много други експедиции са се опитвали да достигнат до него. Най-успешните от тях са предприети от германски и италиански алпинисти в началото на 1900 г

Последните опити са възпрепятствани от политическата нестабилност в региона. Това се дължи на факта, че планината Арарат се намира в непосредствена близост до границите на Армения, Азербайджан и Иран. В резултат на това алпинистите често се нуждаят от специални разрешителни от трите държави, за да се опитат да се изкачат

Въпреки тези пречки през последните години са осъществени редица успешни изкачвания. През 2007 г. например екип от турски и американски алпинисти достигна върха за първи път от повече от 20 години насам

Арарат е най-високият връх в Турция и една от най-забележителните планини в света. Той има голямо религиозно значение за християните и мюсюлманите, а също така е важен символ на националната идентичност за арменците. Въпреки че може да бъде трудна за изкачване поради местоположението си в близост до няколко нестабилни граници, през последните години са осъществени редица успешни изкачвания на планината