Оригинален виц: Киркор пържи кюфтета – Гарабед веднага се появява

Киркор пържи кюфтета, миризмата се разнася из цялата махала. Гарабед веднага се озовава под прозореца на кухнята му:
– Еейй, Киркор, как си? Как е жената, децата? – симулира интерес Гарабед.
– Гарабед – отвръща му делово Киркор, прозрял истинската цел на визитата – обичаш ли вчерашни кюфтета?
– Да!!! – ентусиазирано отговорил Гарабед.
– А ми, ела утре тогава!