Колко са видовете раси по света

Може би това са неща, които ще ви върнат в училище. Едни от тях позабравени, а други така и неразбрани. И така, нека разгледаме по-обстойно темата колко са видовете раси по света.

Какво е човешка раса

Голяма група хора с общо начин на живот, развитие, общ произход, еднакви или сходни белези физически, предавани по наследство се казва раса.

Основно на планетата съществуват 3 вида раси

  • Монголоидна
  • Европеидна
  • Негро-австралоидна.

Сред тях има и смесени раси или преходни расови типове. Всеки един народ на Земята говори различни езици. Така на планетата ни има над 2 500. И така, хората са групирани в езикови групи и езикови семейства. Нашият език, българският е от славянската група, отнасяща се към езиково семейство на индоевропейците. Вярата в боговете, религията и почитането са специфични за всяка раса. И така, сред най-разпространените в света са ислям, християнската религия и будизмът. България е православна и българите сме християни.

Видове човешки раси

Хората са твърде различни по своя външен облик, обичаи, език, вярвания и др. Това са основните различия между тях.

Раса

По цвят на кожата, хората се делят на няколко вида – жълти, бели, черни и др. По ръст също са различни. Разграничения се правят и по отношение на коса, очи, нос, вежди, скули и др. Голяма част от хората, с общ произход, развитие, еднакви или сходни физически белези, предаващи се по наследство се казват раса. И така по външни белези и типични черти хората от дадена раса се отличават от тези в друга раса.

Различията между хората са главно природните и са формирани в резултат на продължителни навици, живот и/или липсата на връзка между други хора в миналото. Това формира и различия в езиците.

Видове раси

Европейска

Сега в света са известни три основни раси – европеидна (бяла), монголоидна (жълта) и негро-австралоидна (черна).

Европеидна раса – хората на тази раса са с бяла или бледо мургава кожа, имат изпъкнало или право чело, очите може да са с различен цвят от светло сиви до тъмно кафяви (почти черни), изпъкнал и тесен нос, устни – тънки до средно дебели, къдрави или прави от чернокафяви до светлоруси коси и т.н.. Представителите на тази раса живеят в Европа, Северна или Южна Америка, Азия, Австралия и по северните части на Африка.

Монголоидна раса. Представителите от нея са с жълтеникав до медночервен цвят на кожа, нисък до среден ръст, черни , прави и твърди коси, изпъкнали скули, силно изтеглени цепки около очите, тесен или средно широк нос. Обитават земите в Малайския архипелаг, Азия, Южна и Северна Америка.

Негроидна

Негро-австралоидна раса – хората от нея са с тъмен, до черен цвят на кожата, къдрава черна коса, черни очи, дебели устни и широк нос. Те живеят в Австралия и Африка.

Смесени типове от различни раси – това са представители, чиито характерни черти са на две основни раси.

Метиси – те притежават чертите на представителите от европеидната и от монголоидната раса. Населяват предимно Сверна и Южна Америка и са потомци от преселници европейци създали потомства с местни индианци.

Монглоидна

Мулати – това са носители на характерни за представителите на европеидната и негроидната раса белези. Те се срещат в най-голяма степен от Южна и Северна Америка. Те са потомци на браковете африкански негри от насилствено преселени в Америка.

Самбо наричани още замбо са носители на чертите на монголоидната раса (индианци) и на негроидната раса (африкански негри).